Od roku 2012 by mal byť elektronický podpis povinný pre platcov DPH

24.05.2011 12:58
porada